Particulieren

Afhankelijk van de klachten gaan we samen op zoek naar de emotionele en/of fysieke blokkades om deze met inzet van onderstaande methodieken op te heffen:

  • N.E.I. therapie;
  • N.L.P. technieken;
  • Emotioneel evenwicht.

Wat kunt u verder van mij verwachten.

  • Tijdens het kennismakingsgesprek zal ik uitleg geven over mijn werkwijze;
  • Er zal van ieder consult een voortgangsrapportage worden opgesteld;
  • Vaak bereiken we tussen de één en de vijf consulten het gewenste resultaat.