Werkgevers

Als werkgever heeft u er alle belang bij dat uw werknemers gezond, vitaal en lekker in hun vel zitten. Wanneer dit niet het geval is zal dit direct of indirect uiting en effect kunnen hebben op het bedrijfsresultaat.
Organisaties hebben vaak te maken met veranderprocessen, wijziging van teams en samenstelling van afdelingen. Deze processen gaan vaak gepaard met problemen in de communicatie. Werknemers moeten mee in het veranderproces wat niet altijd zonder slag of stoot gaat. Problemen in privésituatie kunnen ook invloed uitoefenen op de productiviteit van uw werknemer.
In de hierboven genoemde processen, zowel in de privé-, als in de werksituatie, kan ik uw werknemer helpen de balans te herstellen met als doel het welbevinden van de werknemer en het verbeteren van de productiviteit.

Wat kunt u verder van mij verwachten.
 

  • Tijdens het kennismakingsgesprek zal ik uitleg geven over mijn werkwijze;
  • Er zal van ieder consult een voortgangsrapportage worden opgesteld;
  • Vaak bereiken we tussen de één en de vijf consulten het gewenste resultaat.